Obchodní podmínky

  • Rozsah platnosti
    • Všechny obchody uzavřené prostřednictvím internetového obchodu firmy ASTECO s.r.o. (dále jen "provozovatel") se řídí těmito Obchodními podmínkami.
  • Účastníci
    • Veškeré kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu firmy ASTECO s.r.o. uzavírá provozovatel se zákazníky, kteří mají bydliště nebo sídlo v České republice, a kteří jsou:
      • fyzickými osobami zcela způsobilými k právním úkonům, které dovršily věku 18 let a které nenakupují zboží pro svoji podnikatelkou činnost
      • fyzickými či právnickými osobami, které nakupují zboží v rámci své podnikatelské činnosti
    • Zjistí-li provozovatel, že přijal objednávku od osoby, která není zákazníkem dle výše uvedeného bodu, je oprávněn od takové kupní smlouvy odstoupit.
  • Předmět smlouvy
    • Předmětem kupní smlouvy uzavřené dle těchto obchodních podmínek je nákup zboží prezentovaného na internetových obchodech provozovatele.
  • Způsob objednání zboží / Uzavření smlouvy
    • Způsob objednání zboží
      • Přes internetový obchod - zákazník kliknutím na tlačítko "do košíku" vloží požadované zboží do objednávky, kterou po vyplnění příslušných informací tlačítkem "objednat" odešle do objednávkového procesu. Následně bude zákazník kontaktován e-mailem popř. telefonem nejpozději do 2 pracovních dnů, kde mu bude potvrzeno přijetí objednávky a bude s ním smluven způsob dopravy, zaplacení, místo a čas předání.
      • Po telefonu - zákazník zavoláním na telefonní linky provozovatele objedná požadované zboží a následně s ním bude smluven způsob dopravy, zaplacení, místo a čas předání.
      • Kupní smlouva je mezi provozovatelem a zákazníkem uzavřena okamžikem, kdy provozovatel obdrží řádně vyplněnou objednávku na dodání zboží. O přijetí objednávky bude zákazník informován provozovatelem prostřednictvím e-mailu na jím uvedenou e-mailovou adresu bez zbytečného odkladu, nejpozději do 24 hodin.
      • Pokud by provozovatel po uzavření kupní smlouvy zjistil, že objednané zboží již není k dispozici nebo jej nelze z jiných důvodů dodat, nabídne zákazníkovi zboží, co se druhu, kvality a ceny týče rovnocenné se zbožím objednaným. Není-li to možné nebo nebude-li s touto změnou zákazník souhlasit, může provozovatel odstoupit od kupní smlouvy. Pokud zákazník již objednané zboží zaplatil, popř. částečně zaplatil, provozovatel toto plnění vrátí bez zbytečného odkladu od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy.
    • Dodání zboží
      • Dodání zboží proběhne
        • na adresu určenou zákazníkem na jeho náklady
        • zákazník si zboží osobně vyzvedne ve smluvních skladech provozovatele
      • Náklady přepravy zboží budou připočteny k ceně zboží, ledaže si zákazník zboží převezme ve smluvních skladech provozovatele. Náklady na přepravu provozovatel sdělí na základě objednávky.
    • Cena
      • Aktuální cena zboží je uvedena přímo na stránkách internetových obchodů provozovatele a platí pouze pro zboží objednané prostřednictvím internetu. Provozovatel si vyhrazuje právo cenu zboží kdykoli změnit. Pro určení ceny zboží je rozhodující cena uveřejněná na internetových obchodech provozovatele v den uzavření kupní smlouvy.
      • Provozovatel je oprávněn k uveřejněné ceně zboží dále připočíst balné a poštovné jejichž aktuální výši zjistí zákazník rovněž na stránkách internetových obchodů provozovatele.
    • Způsoby úhrady
      • Kupní cena zboží je splatná okamžikem uzavření kupní smlouvy a musí být zaplacena nejpozději při převzetí zboží.
      • Kupní cenu lze uhradit:
        • převodem na účet provozovatele - ČSOB, č.ú. 203325104/0300
        • na dobírku
        • hotově při osobním odběru
      • Úhrada fakturou je možná pouze tehdy, pokud je tento způsob v jednotlivém případě zvlášť dohodnut.
  • Právní úprava
    • Vztahy vznikající mezi provozovatelem a zákazníky se řídí českým právním řádem, přičemž práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených mezi provozovatelem a zákazníky-spotřebiteli se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a práva a povinnosti vyplývající ze smluv uzavřených mezi provozovatelem a zákazníky-podnikateli se řídí příslušnými ustanoveními zák.č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

 

Přihlášení

Registrace | Poslat heslo

Akční nabídka

Stříkací zařízení...

Stříkací zařízení Airlessco SL 1250 + POWERBOX ZDARMA

AKČNÍ CENA + POWERBOX ZDARMA! Mimořádně odolné elektrické stříkací zařízení pro...

Dostupnost: skladem

Akce Novinka Doprava zdarma

79 900,- bez DPH
(vč. DPH: 96 679,-)

Dříve: 92 900,-

Stříkací zařízení...

Stříkací zařízení Airlessco SP 380

AKCE Vynikající volba pro malířské práce menšího rozsahu. Dvojnásobná životnost díky...

Dostupnost: skladem

Akce Novinka Doprava zdarma

19 900,- bez DPH
(vč. DPH: 24 079,-)

Dříve: 24 900,-

Celá akční nabídka...

Kontaktujte nás

ASTECO s.r.o.

Karlovarská 277/55
163 00 Praha 17 - Řepy

IČO:61676161
DIČ:CZ61676161

Tel.:(+420) 284 689 622
Mobil:      (+420) 731 950 400

E-mail:info@asteco.cz
Web:www.asteco.cz
E-shop:   www.strikacipistole.eu

Napište nám

Stříkací pistole - Úvod/Obchodní podmínky